Statutární město Ústí nad Labem

prostřednictvím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB BLÍZKÝCH SLUŽBÁM SOCIÁLNÍM 2020

Dotaci lze získat:

  • na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb
  • na činnosti na podporu rodiny
  • na podporu občanských aktivit svépomocného charakteru

O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními celky poskytující sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny a subjekty zaměřené na svépomocné aktivity v sociální sféře. O dotace lze žádat po splnění podmínek zpracovaných v „Dotačním programu města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020“ (dále jen Dotační program).

Dotační program, vzory formulářů a platný komunitní plán péče jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Magistrát – odbory a oddělení – odbor kultury, sportu a sociálních služeb - Formuláře) nebo http://risk.ders.cz

Případné informace k dotačnímu programu na rok 2019 lze získat na telefonních číslech: 475 271 119, 475 271 360

Uzávěrka došlých projektů je 30.9.2019

(upřesňující informace viz Dotační program)

Přihlášení pro již registrované uživatele

jedná se o všechny uživatele, kteří mají přístup do obslužné části aplikace RISK.

Postup

1. spusťe si obslužnou část aplikace RISK - pomocí tohoto odkazu
2. přihlašte se pomocí svých přihlašovacích údajů 
3. zvolte nabídku Dotační řízení
4. dále postupujte podle návodu uvedeném na úvodní stránce

Přihlášení pro neregistrované uživatele

jedná se o kohokoliv, kdo má zájem získat dotaci na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním a zatím nemá přístup do obslužné části apliakce RISK

Postup

Pro přístup do aplikace prosím kontaktujte Šárku Šmilauerovou , tel. 475 271 360, email: Sarka.Smilauerova@mag-ul.cz