Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Chráněné dílny
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • mentálně postižení

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5171989
 • Druh sociální služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Pod Vodojemem 312,40010 Ústí nad Labem
 • Telefon: 602 627 182
 • E-mail: vesela.v@dozp-ul.cz
 • Web: www.dozp-ul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina uživatelů DOZP Všebořice

Cílovou skupinou klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice jsou děti, mládež a dospělí s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů a není možné zajistit jim tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

 • chlapci i dívky, muži i ženy
 • celková kapacita: 22 míst 

 

Osobám ve věkové kategorii "mladší senioři (65 - 80 let)" a "starší senioři (nad 80let)" je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).                                       

Z celkové kapacity je 10 míst určeno pro děti do 18 let věku, nebo po dobu nařízené ústavní výchovy, přičemž lze pobyt výjimečně prodloužit po skončení povinné školní docházky po dobu vzdělávání, nejdéle však do 26. roku věku. Tato místa jsou přednostně určena pro občany Ústeckého kraje. Zbývajících 12 míst je určeno pro osoby starší 18 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání DOZP Všebořice

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice je pomocí přátelského a vnímavého přístupu poskytovat lidem s mentálním postižením službu zaměřenou na podporu rozvoje osobnosti, nezávislosti, samostatnosti a podporovat je v možnosti žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Cíle DOZP Všebořice

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a schopností v těchto oblastech:

 • péče o vlastní osobu
 • v činnostech spojených s chodem domácnosti
 • formou celoživotního vzdělávání
 • v činnostech rozvoje pracovních dovedností
 • rodiny a partnerských vztahů
 • využívání volného času
 • rozhodování o vlastním životě

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje spolupráce s jinými organizacemi, které mohou přispět a podpořit integraci klientů do společnosti:

 • zapojováním klientů do pracovní rehabilitace mimo zařízení Domova 
 • zaměstnávání klientů na volném trhu práce
 • zapojováním klientů do sportovních a dobrovolných aktivit mimo Domov
 • přípravou klientů na přechod do bydlení mimo Domov

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím odbouráváním bariér mezi společností a občanem s postižením:

 • využíváním místně dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…)
 • využívání nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí
 • hledání možností bydlení klientů mimo Domov
 • otevírání DOZP veřejnosti

3. Nabízené činnosti

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy                                                                                                   
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí
 9. Základní ošetřovatelská péče
 10. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně za pobytové služby dle platného ceníku - Domov Všebořice (wixsite.com)

 

Fakultativní činnost

ANO

Doprava klientů služebním autem za úhradu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Dvě bezbariérové domácnosti v přízemí.

Název poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75149541

Kontaktní údaje na poskytovatele