Domov pro seniory Chlumec, p.o., §49 - Domovy pro seniory

Služba naplňuje potřebu:
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Volný čas

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9595541
 • Druh sociální služby: §49 - Domovy pro seniory
 • Adresa: Pod Horkou 85,40339 Chlumec
 • Telefon: 725090295
 • E-mail: soc.prac@dd-chlumec.cz
 • Web: www.ddchl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Domova pro seniory Chlumec jsou senioři nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím své rodiny, zajistit základní životní potřeby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace (dále jen DS Chlumec) je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby. Všechny služby poskytovat tak, aby uživatelé služeb DS Chlumec žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků, a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Cíle DS Chlumec:

 •  poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb;
 • realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova, prosadit vytvoření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb, neustále zdokonalovat systém řízení organizace;
 • zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Cíle poskytované péče:

 • vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí prostřednictvím léčebně preventivní péče, včetně rehabilitace, poradenství a dalších služeb;
 • snížit rizika sociálního vyloučení;
 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů;
 • podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout;
 • vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních a sportovních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí služby zahrnuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování;

b) poskytnutí stravy;

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;

f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

g) sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • kondiční cvičení;
 • trénování paměti;
 • podpora a nácvik stávajících dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • vzpomínkový kufr;
 • Klub šikovných rukou;
 • zájmové kroužky;
 • sportovní odpoledne;
 • společnou kavárnu;
 • odborné přednášky;
 • velkoplošná projekce;
 • zpívánková odpoledne;
 • společné výlety a zájezdy;

h) sociálně terapeutické činnosti zajišťované sociální pracovnicí.

4. Specifika služby

Domov pro seniory Chlumec je jedním z nejstarších zařízení sociálních služeb v okrese Ústí nad Labem. Jedná se o malé zařízení s nižším počtem klientů. Menší kapacita nám umožňuje poskytovat vysoce individualizovanou péči a věnovat každému klientovi dostatek času, ať už v oblasti poskytování péče, tak v oblasti trávení volného času. Našim klientům se snažíme vytvářet co nejpříjemnější prostředí a navozovat tak atmosféru domova.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výši cen za poskytnutí služby naleznete na našich webových stránkách www.ddchl.cz 

Pro více informací můžete kontaktovat sociální pracovnice na tel: 475 223 642 nebo 725 090 295. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

K hlavnímu vchodu domova vede několik schodů. V případě potřeby je však domov přístupný dalšími dvěma bezbariérovými vchody.
V objektu je k dispozici výtah (mimo třetího patra, kde se nachází poze dva klientké pokoje). 
Přístup na zahradu domova je možný z přízemí, prvního a druhého patra budovy. 

Název poskytovatele

Domov pro seniory Chlumec, p.o.

IČ poskytovatele

44555296

Kontaktní údaje na poskytovatele