Domov pro seniory Chlumec, p.o., §49 - Domovy pro seniory

Služba naplňuje potřebu:
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Volný čas
 • Finance
 • Chod domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9595541
 • Druh sociální služby: §49 - Domovy pro seniory
 • Adresa: Pod Horkou 85,40339 Chlumec
 • Telefon: 725090295
 • E-mail: soc.prac@dd-chlumec.cz
 • Web: www.ddchl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Domova pro seniory Chlumec jsou senioři nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím své rodiny, zajistit základní životní potřeby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace (dále jen DS Chlumec) je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby. Všechny služby poskytovat tak, aby uživatelé služeb DS Chlumec žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků, a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Cíle DS Chlumec:

 •  poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb;
 • realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova, prosadit vytvoření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb, neustále zdokonalovat systém řízení organizace;
 • zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Cíle poskytované péče:

 • vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí prostřednictvím léčebně preventivní péče, včetně rehabilitace, poradenství a dalších služeb;
 • snížit rizika sociálního vyloučení;
 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů;
 • podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout;
 • vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních a sportovních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí služby zahrnuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování;

b) poskytnutí stravy;

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;

f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

g) sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • kondiční cvičení;
 • trénování paměti;
 • podpora a nácvik stávajících dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • vzpomínkový kufr;
 • Klub šikovných rukou;
 • zájmové kroužky;
 • sportovní odpoledne;
 • společnou kavárnu;
 • odborné přednášky;
 • velkoplošná projekce;
 • zpívánková odpoledne;
 • společné výlety a zájezdy;

h) sociálně terapeutické činnosti zajišťované sociální pracovnicí.

4. Specifika služby

Domov pro seniory Chlumec je jedním z nejstarších zařízení sociálních služeb v okrese Ústí nad Labem. Jedná se o malé zařízení s nižším počtem klientů. Menší kapacita nám umožňuje poskytovat vysoce individualizovanou péči a věnovat každému klientovi dostatek času, ať už v oblasti poskytování péče, tak v oblasti trávení volného času. Našim klientům se snažíme vytvářet co nejpříjemnější prostředí a navozovat tak atmosféru domova.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výši cen za poskytnutí služby naleznete na našich webových stránkách www.ddchl.cz 

Pro více informací můžete kontaktovat sociální pracovnice na tel: 475 223 642 nebo 725 090 295. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

K hlavnímu vchodu domova vede několik schodů. V případě potřeby je však domov přístupný dalšími dvěma bezbariérovými vchody.
V objektu je k dispozici výtah (mimo třetího patra, kde se nachází poze dva klientké pokoje). 
Přístup na zahradu domova je možný z přízemí, prvního a druhého patra budovy. 

Název poskytovatele

Domov pro seniory Chlumec, p.o.

IČ poskytovatele

44555296

Kontaktní údaje na poskytovatele