Domov pro seniory, §49 - Domovy pro seniory

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 89
 • Druh sociální služby: §49 - Domovy pro seniory
 • Adresa: Orlická 2893,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 724086969
 • E-mail: lukasova@email.cz
 • Web: www.orlicka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o mladší seniory (65-80 let) a starší seniory (nad 80 let). Službu nelze z důvodu technických podmínek poskytnout osobám vyžadujícím zcela bezbariérové prostředí.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Orlická je podporovat běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné bydlení v bezpečném prostředí a ve společnosti jejich vrstevníků. Cílem je, aby se bydlení co nejvíce přibyližovalo domácímu prostředí.

Cílem domova je poskytovat kvalitní sociální služby s ohledem na osobní potřeby jednotlivých uživatelů, podporovat jejich sebeobsluhu a soběstačnost. Námi poskytované služby vycházejí z individuálních potřeb uživatelů, s nimiž jsme obeznámeni prostřednictvím individuálních plánů péče. Naše služby přispívají k prevenci sociálního vyloučení seniorů, podporují jejich život v přirozeném prostředí, chrání tuto zranitelnou skupinu před porušováním jejich práv. Senioři zde mají jistotu, že nezůstanou izolováni ve svém bytě, že jim v případě nemoci bude poskytnuta okamžitá pomoc, Naše služby jim zajišťují pocit bezpečí a jistoty.

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: Maximální kapacita zařízení je 172 uživatelů. K dispozici je celkem 126 pokojů: 12 jednolůžkových typu 1+1, 6 dvoulůžkových typu 1+1, 40 pokojů typu 2+1 (vždy dva pokoje jednolůžkové se společným příslušenstvím pro dvě osoby), 68 zcela samostatných jednolůžkových pokojů.

3. Nabízené činnosti

Nabízíme služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- poskytnutí ubytování

- poskytnutí stravy - dle osobního rozhodnutí a přání uživatele, tuto službu uživatel nemusí odebírat

- poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- poskytování ošetřovatelské péče

- zajištění lékařské péče

- sociálněterapeutické činnosti

- aktvizační činnosti - organizování a poskytování volnočasových aktivit

- poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi

 

4. Specifika služby

Zájemci o poskytování našich sociálních služeb jsou do DS Orlická přijímáni na základě vyplněné „Žádosti o umístění do Domova pro seniory Orlická“. Součástí této žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Na žádosti zájemce označí, o jaký druh ubytování má zájem. Každého zájemce o naši službu předem seznámíme s naším zařízením a s domácím řádem. Žádosti jsou zařazeny do Evidence žadatelů a jsou vyřizovány postupně, dle uvolněných míst v zařízení. O možném nástupu jsou budoucí uživatelé předem telefonicky, nebo písemně informováni. Před nástupem do zařízení je také nutná aktualizace zdravotního stavu žadatele a s tím spojených potřeb, dále je provedeno seznámení žadatele s provozem zařízení a podmínkami pobytu.

Při přijetí žadatele do Domova pro seniory Orlická je s ním sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory, která obsahuje prvotní cíl uživatele. Další postup se řídí dle Metodiky pro individuální plánování a hodnocení služby DS.

Jsme zařízením, které umožňuje uživateli přechod z jeho domácího prostředí do pobytového zařízení bez větší psychické zátěže, neboť uživatel si zařizuje pokoj vlastním vybavením a dle svého uvážení, cítí se zde opravdu jako doma. Pobyt u nás tedy neomezuje uživatele v jeho potřebách a zvyklostech. Každý uživatel má svůj pokoj, který si uzamyká, má dostatek autonomie, jeho soukromí není bez jeho souhlasu narušováno.  Pokoje jsou uživatelům předávány čisté, vymalované, vybavené základním vybavením, kterým je kuchyňská linka a vestavěné skříně. Všechny pokoje mají vlastní WC a koupelnu nebo sprchový kout. Uživatelům poskytujeme i polohovací lůžka.

V každé budově je umístěna sesterna s ošetřovnou.

Uživatelům je k dispozici fototerapeutická místnost, herna, tělocvična, meditační místnost, velká klubovna (společenská místnost, kde jsou pořádány různé společenské akce – např. plesy, zábavy, koncerty, přednášky, besedy, kulturní pořady, schůze obyvatel a další společenská setkání. Klubovnu mohou uživatelé využívat i pro své různé soukromé oslavy). Dále je k dispozici dílny pro „Klub ručních prací“. V pronájmu jsou místnosti kadeřnictví a pedikúry. Na chodbách, v každém poschodí, jsou k dispozici malé knihovny s knihami. Další zázemí pro uživatele je tvořeno menší jídelnou, kterou lze využívat i jako společenskou místnost. Výdejny obědů s jídelnami jsou v obou budovách.

Uživatelům v případě jejich potřeby zajistíme celodenní stravování, nebo pouze obědy. Kuchyňky, jsou součástí každého pokoje. Pokud uživatel požádá (ze zdravotních důvodů) o zajištění dietního stravování, jsme schopni toto stravování zajistit. Obědy jsou k nám dováženy od soukromého dodavatele a vydávány uživatelům z ohřívacího pultu. Naše zařízení nemá k dispozici vlastní kuchyň. Uživatelé mohou jídlo konzumovat přímo na jídelně, nebo jídlo odebírat do jídlonosičů a obědvat ve svém pokoji. Jídelníček je k dispozici na nástěnkách u jídelny, vždy týden dopředu. Uživatelé si mohou jídlo objednat dle svého uvážení. Uživatelé mají na výběr denně ze tří různých druhů jídel. V době nemoci si uživatelé mohou domluvit donášku oběda do pokoje. Pro tento účel využívají pracovníci vozíky s termo tablety.

Vstupní prostory tvoří vestibul, kde jsou umístěny poštovní schránky uživatelů a vrátnice. Provoz vrátnice je zajišťován od 7 do 19 hodin, včetně sobot a nedělí. V budově Orlická 1 v suterénu je dílna údržby. Před budovou je parkoviště, které uživatelé mohou využívat. V blízkosti Domova pro seniory Orlická se nachází obchod se smíšeným zbožím ve vzdálenosti cca 100 m, Hypermarket Albert vzdálený cca 200 m, kde si mohou uživatelé nakoupit potřebné zboží. Dále je v blízkosti domova Pošta ČR vzdálená cca 150 m, lékárna a zdravotní středisko vzdálené cca 150 m a autobusové a trolejbusové zastávky vzdálené cca 200 m.

Před budovou Orlická 1 slouží uživatelům v letních měsících k posezení dva altánky, před budovou Orlická 3 je altán a lavičky. Všem uživatelům je k dispozici odpočinková zahrada s krásnou parkovou úpravou, která se nachází přímo před budovou. V zahradě jsou umístěny altánky, lavičky, jezírko a ruský kuželník. Je zde i možnost grilování. 

V každé budově v přízemí se nachází prádelna, mandlovna a sušárny. Uživatelé mají nárok na vyprání prádla, praní je zahrnuto v ceně za ubytování.

Úklid společných prostor a v pokojích uživatelů je zajišťován organizací. Úklid je součástí úhrady za ubytování. Na základě zdravotního stavu a potřeby uživatele, zajišťujeme úklid na pokoji i denně. Na nástěnkách jsou uvedeny další nabízené služby, včetně poplatků za tyto služby. Jedná se o tzv. fakultativní služby. Poskytujeme i rehabilitační a ergo služby bez doporučení lékaře za úhradu.

Uživatelům je nabízena řada volnočasových aktivit. Jedná se o různé společenské, kulturní a sportovní akce. Mezi velmi oblíbené patří: bingo, šipky, šůle, taneční terapie pro seniory vsedě na židlích, „Klub ručních prací“, kuželky, hraní společenských (deskových) her, pravidelná „Kavárnička pro seniory“ aj. Pravidelně se lze účastnit tréninku paměti a kondičního cvičení.  Uživatelé jsou o těchto akcích informováni pomocí nástěnek, měsíčníku „Orlický zpravodaj“ a našeho rozhlasu. Aktivity nabízíme seniorům i přímo na pokojích, nejen povídání a čtení, ale i využívání sen tablů (počítačové hry, soutěže, kvízy).

Pravidelně je vydáván měsíčník DS Orlická s názvem „Orlický zpravodaj“, ve kterém jsou uživatelé informováni o dění v domově, o nabídkách různých akcí a aktivit.

Uživatelům je k dispozici také počítače s internetem, jak v budově Orlická 1, tak i v Orlické 3, které mohou uživatelé využívat zdarma. Další možností, kde se mohou uživatelé připojit přes WIFI k internetu zdarma, je „Klubovna“ na Orlické 1 ve 12. patře.

Uživatelům je poskytováno sociální poradenství. Úzce spolupracujeme s ostatními poskytovateli sociálních služeb, v rámci návaznosti na poskytovanou sociální službu.

Samozřejmostí je volný pohyb uživatelů, neomezený přístup návštěv a celkově volný režim, který se velmi podobá jejich životu, a který uživatelé vedli před nástupem do domova.

 

 

 

 

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální sazebníky úhrad  jsou umístěny na našich webových stránkách: www:orlicka.cz

Fakultativní činnost

ANO

Aktuální sazebník fakultativních služeb je umístěn na našich webových stránkách: www:orlicka.cz

Architektonická bezbariérovost

NE

Domov pro seniory je umístěn ve dvou panelových domech - 12.poschodí (dva výtahy v každé budově (nákladní, osobní),  - nejsou evakuační.

Koupelny a WC nejsou zcela bezbariérové.

 

Název poskytovatele

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o.

IČ poskytovatele

44555270

Kontaktní údaje na poskytovatele