Dobrovolnické mentoringové programy - Dobrovolnické centrum, z.s., Aktivita - Volnočasové aktivity

Služba naplňuje potřebu:
 • Psychická podpora
 • Volný čas

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 157
 • Druh sociální služby: Volnočasové aktivity
 • Adresa: Prokopa Diviše 1605,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: Veronika Pagáčová
 • E-mail: veronika.pagacova@dcul.cz
 • Web: www.dcul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dobrovolnické mentoringové programy propojují děti a proškolené dobrovolníky.

rogramy jsou určené pro děti zpravidla ve věku 7 – 15 let, jejichž zákonní zástupci souhlasí s účastí v programu.

Nejčastěji se v mentoringových programech setkáváme s dětmi:

–  ze sociálně slabých rodin či málo podnětného prostředí,

–  v náhradní rodinné péči,

–  z problematického rodinného prostředí,

–  s výchovnými problémy, hyperaktivitou, poruchami pozornosti apod.,

–  osamělými, které se nedovedou skamarádit nebo jsou obětí šikany,

–  se zdravotním postižením,

–  z početných rodin či žijících pouze s jedním z rodičů,

–  pocházející z odlišného sociokulturního prostředí,

–  jejichž rodiče mají časově náročné zaměstnání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Preventivní volnočasové programy umožňují dětem smysluplné trávení volného času s dobrovolníky, s jejichž pomocí posilujeme osobnostní rozvoj dětí, zlepšujeme sociální dovednosti, učíme je toleranci a vedeme k samostatnosti. 

Setkávání dětí s pozitivními dospělými vzory pomáhá předcházet negativním vlivům, se kterými se děti v životech potkávají a které jsou pro děti ohrožující.MM

3. Nabízené činnosti

Pět P

Přátelství, Podpora, Prevence, Péče, Pomoc dětem, které se nachází v těžké životní situaci.

Cílem programu je vytváření přátelských vztahů jednoho „malého“ a jednoho „velkého“ kamaráda, který je dítěti průvodcem.

Kamarádský vztah přináší nové pohledy, možnosti a zkušenosti, pomáhá dosáhnout potenciálu a umožňuje rozvoj dítěte i mentora.

 

KOMPAS 

–  KOMunikace     

–  PArtnerství                                      

–  Spolupráce    

Program je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra a zakládá se na skupinovém setkávání dvou dobrovolníků a šesti dětí.

Dobrovolníci děti přirozeně směrují a vzájemně rozvíjí své schopnosti.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Dobrovolnické centrum, z.s.

IČ poskytovatele

70225842

Kontaktní údaje na poskytovatele