Dobrovolnické mentoringové programy - Dobrovolnické centrum, z.s., Aktivita - Volnočasové aktivity

Služba naplňuje potřebu:
 • Volný čas
 • Psychická podpora

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 157
 • Druh sociální služby: Volnočasové aktivity
 • Adresa: Prokopa Diviše 1605,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: Veronika Pagáčová
 • E-mail: veronika.pagacova@dcul.cz
 • Web: www.dcul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dobrovolnické mentoringové programy propojují děti a proškolené dobrovolníky.

rogramy jsou určené pro děti zpravidla ve věku 7 – 15 let, jejichž zákonní zástupci souhlasí s účastí v programu.

Nejčastěji se v mentoringových programech setkáváme s dětmi:

–  ze sociálně slabých rodin či málo podnětného prostředí,

–  v náhradní rodinné péči,

–  z problematického rodinného prostředí,

–  s výchovnými problémy, hyperaktivitou, poruchami pozornosti apod.,

–  osamělými, které se nedovedou skamarádit nebo jsou obětí šikany,

–  se zdravotním postižením,

–  z početných rodin či žijících pouze s jedním z rodičů,

–  pocházející z odlišného sociokulturního prostředí,

–  jejichž rodiče mají časově náročné zaměstnání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Preventivní volnočasové programy umožňují dětem smysluplné trávení volného času s dobrovolníky, s jejichž pomocí posilujeme osobnostní rozvoj dětí, zlepšujeme sociální dovednosti, učíme je toleranci a vedeme k samostatnosti. 

Setkávání dětí s pozitivními dospělými vzory pomáhá předcházet negativním vlivům, se kterými se děti v životech potkávají a které jsou pro děti ohrožující.MM

3. Nabízené činnosti

Pět P

Přátelství, Podpora, Prevence, Péče, Pomoc dětem, které se nachází v těžké životní situaci.

Cílem programu je vytváření přátelských vztahů jednoho „malého“ a jednoho „velkého“ kamaráda, který je dítěti průvodcem.

Kamarádský vztah přináší nové pohledy, možnosti a zkušenosti, pomáhá dosáhnout potenciálu a umožňuje rozvoj dítěte i mentora.

 

KOMPAS 

–  KOMunikace     

–  PArtnerství                                      

–  Spolupráce    

Program je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra a zakládá se na skupinovém setkávání dvou dobrovolníků a šesti dětí.

Dobrovolníci děti přirozeně směrují a vzájemně rozvíjí své schopnosti.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Dobrovolnické centrum, z.s.

IČ poskytovatele

70225842

Kontaktní údaje na poskytovatele