Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, §51 - Chráněné bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Chráněné dílny
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • mentálně postižení

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8907909
 • Druh sociální služby: §51 - Chráněné bydlení
 • Adresa: Pod Vodojemem 312,40010 Ústí nad Labem
 • Telefon: 602627182
 • E-mail: usp_vse@volny.cz
 • Web: www.dozp-ul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina klientů Chráněného bydlení DOZP Všebořice

Cílovou skupinou klientů chráněného bydlení jsou dospělí s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů a není možné zajistit jim tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

 • osoby ve věku od 18 let
 • celková kapacita: 18 míst

Osobám ve věkové kategorii "mladší senioři (65 - 80 let)" a "starší senioři (nad 80let)" je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).  

Poskytovat sociální služby v Chráněném bydlení DOZP Všebořice nelze osobám s tímto postižením či onemocněním:

 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám s praktickou a úplnou slepotou, hluchotou

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Chráněného bydlení DOZP Všebořice

Posláním chráněného bydlení je pomocí přátelského a vnímavého přístupu poskytovat podporu v bydlení a běžném životě lidem s mentálním postižením tak, aby žili co nejběžnějším způsobem života v přirozeném prostředí.

Cíle Chráněného bydlení DOZP Všebořice

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a schopností v těchto oblastech:

 • péče o vlastní osobu
 • v činnostech spojených s chodem domácnosti
 • v činnostech rozvoje pracovních dovedností
 • rodiny a partnerských vztahů
 • aktivní využívání volného času
 • rozhodování o vlastním životě a převzetí odpovědnosti za svůj život

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje spolupráce s jinými organizacemi, které mohou přispět a podpořit integraci uživatelů do společnosti:

 • zapojováním klientů do pracovní rehabilitace mimo Chráněné bydlení
 • zaměstnávání klientů na volném trhu práce
 • zapojováním klientů do sportovních a dobrovolných aktivit mimo zařízení
 • přípravou klientů na přechod do podporovaného bydlení nebo samostatného bydlení

Začlenění klientů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím odbouráváním bariér mezi společností a občanem s postižením:

 • využíváním místně dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…)
 • využívání nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí
 • podávání podnětů k přehodnocování způsobilosti k právním úkonům

3. Nabízené činnosti

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                              
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti    
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 9. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně za poskytované služby - www.domovvseborice.cz

 

Fakultativní činnost

ANO

Doprava klientů služebním autem za úhradu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový pouze jeden byt.

Název poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75149541

Kontaktní údaje na poskytovatele