Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4704104
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Na Popluží 821,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 775 204 057
 • E-mail: honzajkova@krcentrum.cz
 • Web: krcentrum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena klientů se zdravotním, tělesným, sluchovím, zrakovým, mentálním, chronickým postižením a seniorům. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem je

 • nalezení pro klienta přijatelné řešení jeho nepříznivé situace
 • nalezení a stanovení dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností a to v souladu se zájmy, vůlí a osobním přáním klienta
 • odstranění nebo alespoň zmírnění pocitu osamění, odmítavých či dokonce negativistických postojů klienta vůči společnosti
 • zlepšení nebo udržení kvality života klienta na stávající úrovni podle jeho možností a schopností v rámci rodinného kruhu, nebo známém a přátelském prostředí
 • udržení stávajících kontaktů s přáteli, kamarády, popř. navázání nových
 • hledání nových příležitostí a aktivit s cílem zapojit se více do společnosti
 • hledání příležitostí, aktivit, které by zaujaly a napomohly vyplnit kvalitně život, podpořily jeho rozvoj psychický a fyzických schopností a rozvíjely dovednosti

 

Poslání služby

 • Je pomoc-péče-podpora o soc. znevýhodněné osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního handicapu nebo chronického či dlouhodobého onemocnění, dále také úbytku fyzických sil, který přichází s věkem
 • Informovat klienta, případně jeho nejbližší okolí, o jeho právech, možnostech řešení jeho nepříznivé situace
 • Společné hledání optimálního a pro něj nejpřijatelnějšího postupu řešení
 • Sdílení podpory klientovi, případně jeho blízkým, při prosazování oprávněných zájmů, požadavků, práv
 • Pomáhat s vyřizováním na úřadech i jinde

3. Nabízené činnosti

 • Služba je poskytována odbornými poradci ze zákona zdarma. Poradce musí dbát, aby dával vždy aktuální informace ze sociální oblasti.   
 • Jedná se o službu ze zákona anonymní, ale i přesto si sociální pracovnice vede předepsaný záznamový list, kde vyplní předepsané údaje. Může vést i diář, kam si může zapisovat předem objednané klienty, nebo kontakty s klienty, které trvaly nejméně 30minut (intervence).  
 • S klientem nejprve rozebere jeho problém, situaci a posléze hledají společné řešení
 • Klientovi, který objektivně nezvládá z různých důvodů vyplňování či sepisování listin, formulářů, které potřebuje předkládat, soc. pracovnice pomůže
 • Pomáháme zprostředkovat i následné spolupracující subjekty za účelem vyřešení problému klienta
 • Zprostředkujeme kontakt na pracovníky – odborné konzultanty architektonických bariér nebo pracovníky našeho zakladatele Národní rady osob se zdravotním postižením
 • Pomůžeme s vyhledáváním na internetu a umožníme přístup k pc
 • Po celou dobu jsme klientovi se zdravotním postižením nebo je-li ještě navíc i v obtížné životní situaci, podporou
 • Dbáme na dodržování lidských práv, svobody a zachování důstojnosti klienta
 • Poskytujeme podporu při udržení bydlení a pomoc při řešení, když je např. klient ohrožen ztrátou bydlení
 • Pomáháme při hledání zaměstnání ve spolupráci s úřadem práce, jehož odborný pracovník do našeho zařízení každý měsíc dochází pracovat
 • Pomáháme klientovi při dalším vzdělávání s ohledem na jeho zdravotní postižení, např. vyhledáváním nejrůznějších kurzů, studijním programů, rekvalifikace, apod.
 • Poskytneme informace, odborné rady, podporu, směřující k řešení nepříznivé situace, např. poradenství při podávání žádosti o průkaz osoby se zdr. postižením, žádosti o dávky, podpory v hmotné nouzi, státní podpory, různé příspěvky, apod.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s úřady, např. při vyřizování nejrůznějších žádostí, dávky, příspěvky
 • Poradíme při výběru vhodné soc. služby v daném regionu
 • Poskytneme specifickou podporu klientům, kteří mají problém s pochopení nějakých listin, formulářů nebo smluv, popř. jim zprostředkujeme další odborníky
 • Pomůžeme při řešení reklamací, s kterými si klient neví rady
 • Poradíme ohledně kvality a výše plateb za soc. služby, vysvětlíme platební podmínky
 • Poradíme kam se obrátit, na jaké instituce, pokud potřebuje klient řešit např. problematiku zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům, diskriminaci a ochranu lidských práv, aj
 • Poradíme při bezbariérových úpravách v bytě, domě, na zahradě
 • Pomůžeme radou s udržením stability domácích rozpočtů
 • Pomůžeme se zajištěním, obstaráním vhodné KZP, ať již nákupem, zprostředkováním zapůjčení, apod.
 • Zprostředkujeme kontakty na další vhodné poskytovatele soc. služeb nebo spolky, kde se sdružují postižení lidé

4. Specifika služby

 • osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě či chronicky nemocné, s úbytkem fyzických sil
 • věková kategorie od 1 roku až po osoby nad 80let.

  

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  po telefonické domluvě s klientem
   Pátek  :  8:00-16:00  -  po telefonické domluvě s klientem
   Úterý  :  8:00-16:00  -  po telefonické domluvě s klientem
   Středa  :  8:00-16:00  -  po telefonické domluvě s klientem
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  8:00-16:00  -  ambulance v Ústí nad Labem - bez objednávání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby OSP poskytujeme v hezbariérovém prostředí, uzpůsobené pro klienty se zdravotním postižením.

Název poskytovatele

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

IČ poskytovatele

26593661

Kontaktní údaje na poskytovatele