Azylový dům Samaritán, §57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší.

Služby poskytujeme těmto osobám:

 • ve věku od 18 let
 • fyzicky soběstačným
 • majícím platný průkaz totožnosti
 • s potvrzenou zdravotní způsobilostí k poskytnutí sociální pobytové služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

2. Smysl, poslání a cíl služby

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

 

CÍLE AZYLOVÉHO DOMU SAMARITÁN:

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Snaha o začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Pomoc při získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Podpora k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podpora a motivace uživatelů k řešení jejich životní situace.

PRINCIPY AZYLOVÉHO DOMU SAMARITÁN:

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Azylového domu Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

3. Nabízené činnosti

CO NABÍZÍME

 • sociální poradenství
 • přechodné ubytování
 • podmínky pro zajištění stravy

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

ÚHRADA ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • sociální poradenství je poskytováno bezplatně
 • muži - 120 Kč/den (dvou nebo třílůžkový pokoj), 100 Kč/den (vícelůžkový pokoj)
 • ženy - 120 Kč/den (dvou nebo třílůžkový pokoj)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele