Centrum pomoci Samaritán, §61 - Nízkoprahová denní centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Psychická podpora
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2145028
 • Druh sociální služby: §61 - Nízkoprahová denní centra
 • Adresa: Štefánikova 246,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475601805
 • E-mail: modes@charitausti.cz
 • Web: https://www.charitausti.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena mužům a ženám bez přístřeší ve věku od 18 let.

Osobami bez přístřeší jsou:

 • osoby žijící na ulici,
 • uživatelé služeb noclehárny,
 • osoby ve finanční tísni,
 • osoby žijící v nevyhovujících podmínkách,
 • osoby, které prozatímně bydlí u přátel a příbuzných nebo bez právního nároku využívají pozemku nebo prostor, který jim nenáleží.

2. Smysl, poslání a cíl služby

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.

CÍLE CENTRA POMOCI SAMARITÁN

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovat kontakt s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství. 

PRINCIPY

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Centra pomoci Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Centrum pomoci Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

3. Nabízené činnosti

CO NABÍZÍME

CENTRUM POMOCI SAMARITÁN POSKYTUJE:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • umožnění vyprání osobního prádla,
 • poskytnutí ošacení z charitního šatníku                                                                                                                                      

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí stravy,
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy: zajištění stravy od dodavatele                                                                                                      

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základním prvkem pomoci je individuální plánování, které slouží uživateli k hledání východisek z obtížných situací. Postupně dochází k plnění naplánovaných cílů v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, osobních problémů apod. Sociální pracovník sleduje naplňování cílů a v případě, že nedochází k naplňování cílů, navrhuje možnosti přehodnocení a hledání jiných cest tak, aby došlo ke zmírnění nebo vyřešení nepříznivé situace uživatele. Po navození změny, dosažení cíle, se celý průběh práce zhodnotí a uživatel si volí další postupy řešení své situace.

4. Specifika služby

CENTRUM POMOCI SAMARITÁN NEPOSKYTUJE SLUŽBU OSOBÁM:

 • agresivním
 • osobám pod vlivem alkoholu (více než 0,4%),
 • osobám, u kterých je zjištěno infekční onemocnění přenosné v rámci běžného společného soužití,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči další osoby. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  13:00-16:00  -  Včetně svátků
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Pátek  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Sobota  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Neděle  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Pondělí  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Úterý  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
   Středa  :  7:30-18:00  -  Včetně svátků
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

ÚHRADA ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • sociální poradenství je poskytováno bezplatně
 • polévka + chléb + káva (6 Kč)
 • svačinový balíček (4 Kč)
 • sprcha (10 Kč)
 • šampon a mýdlo (1 Kč) 
 • ošacení, obuv (symbolický poplatek)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Ústí nad Labem

IČ poskytovatele

44225512

Kontaktní údaje na poskytovatele