Fokus Labe - Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Info
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9071773
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Stroupežnického 1372,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 732 243 250
 • E-mail: kapustova@fokuslabe.cz
 • Web: www.fokuslabe.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám s duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako jsou například schizofrenie, bipolární porucha a hraniční stavy, uživatelům kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci, kterou by vlastními silami nezvládli vyřešit. Osoby s duševním onemocněním tvoří 99% klientely služby Odborného sociálního poradenství. Služba je v malé míře poskytována i osobám s jiným zdravotním postižením, například osobám s civilizačním, interním nebo smyslovým onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně právní.

Cíle

 • Poskytovat poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů, samotné poradenství)
 • Umožnit nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje má práva, atd.)
 • Nabízet asistenci a doprovod (doprovod a praktická pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a institucemi apod.)

3. Nabízené činnosti

Ambulantní poradna -poskytuje poradenství, mapuje vzniklé situace uživatelů, určení zakázky, rozpracování možných způsobů řešení, samotné řešení problému, následná podpora. V rámci individuální práce s uživateli dochází k nácviku sociálních dovedností - tvorba životopisu, vyplňování úředních dokumentů, využití modelových situací), získávání zkušeností (např. ve vyjednávání s věřiteli, sestavování a dodržování krizového finančního rozpočtu, obrana proti zneužívání zaměstnavatelem, obrana v případě ohrožení práv uživatele, preventivní aktivity)

Terapeutické aktivity -asistence při zakázkách, doprovod a praktická pomoc (např. v případě zprostředkováním kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady, finančními institucemi, právníky, soudy apod.)

Služba je realizována na základě dodržování principů dobrovolnosti, individuality, respektu a směřování k soběstačnosti.

4. Specifika služby

V posledních letech je zaznamenán nárůst potřeb klientů s dlouhodobým duš. onemocněním, který je v přímé souvislosti s přechodem od institucionální ke komunitní péči o duševní zdraví, který umožní odchod většiny psychiatrických pacientů zpět do komunity, do civilního života. Po dlouhodobých a letitých hospitalizacích jsou nuceni řešit svou tíživou soc. situaci, do které se často dostali ještě před hospitalizací, což vyžaduje dlouhodobou systematickou a intenzivní práci v rámci odborného sociálního poradenství. OSP je poskytováno se zaměřením na specifické potřeby uživatelů s dlouhodobým duševním onemocněním zejména v oblasti dluhové problematiky, finančního zajištění, soc. dávek, invalidních důchodů a spolupráce s posudkovými lékaři, zvyšování finanční gramotnosti, předcházení bezdomovectví, sociální práci s osobami s chronickým průběhem onemocnění, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  12:00-16:00
   Středa  :  12:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  10:00-15:00
   Pátek  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  8:00-12:00
   Úterý  :  10:00-15:00
   Středa  :  8:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Fokus Labe, z.ú.

IČ poskytovatele

44226586

Kontaktní údaje na poskytovatele