Fokus Labe - Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Info
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • dorost (16-18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9071773
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Stroupežnického 1372,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 732 243 250
 • E-mail: kapustova@fokuslabe.cz
 • Web: www.fokuslabe.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám s duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako jsou například schizofrenie, bipolární porucha a hraniční stavy, uživatelům kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci, kterou by vlastními silami nezvládli vyřešit. Osoby s duševním onemocněním tvoří 99% klientely služby Odborného sociálního poradenství. Služba je v malé míře poskytována i osobám s jiným zdravotním postižením, například osobám s civilizačním, interním nebo smyslovým onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně právní.

Cíle

 • Poskytovat poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů, samotné poradenství)
 • Umožnit nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit v případě, že někdo ohrožuje má práva, atd.)
 • Nabízet asistenci a doprovod (doprovod a praktická pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a institucemi apod.)

3. Nabízené činnosti

Ambulantní poradna -poskytuje poradenství, mapuje vzniklé situace uživatelů, určení zakázky, rozpracování možných způsobů řešení, samotné řešení problému, následná podpora. V rámci individuální práce s uživateli dochází k nácviku sociálních dovedností - tvorba životopisu, vyplňování úředních dokumentů, využití modelových situací), získávání zkušeností (např. ve vyjednávání s věřiteli, sestavování a dodržování krizového finančního rozpočtu, obrana proti zneužívání zaměstnavatelem, obrana v případě ohrožení práv uživatele, preventivní aktivity)

Terapeutické aktivity -asistence při zakázkách, doprovod a praktická pomoc (např. v případě zprostředkováním kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady, finančními institucemi, právníky, soudy apod.)

Služba je realizována na základě dodržování principů dobrovolnosti, individuality, respektu a směřování k soběstačnosti.

4. Specifika služby

V posledních letech je zaznamenán nárůst potřeb klientů s dlouhodobým duš. onemocněním, který je v přímé souvislosti s přechodem od institucionální ke komunitní péči o duševní zdraví, který umožní odchod většiny psychiatrických pacientů zpět do komunity, do civilního života. Po dlouhodobých a letitých hospitalizacích jsou nuceni řešit svou tíživou soc. situaci, do které se často dostali ještě před hospitalizací, což vyžaduje dlouhodobou systematickou a intenzivní práci v rámci odborného sociálního poradenství. OSP je poskytováno se zaměřením na specifické potřeby uživatelů s dlouhodobým duševním onemocněním zejména v oblasti dluhové problematiky, finančního zajištění, soc. dávek, invalidních důchodů a spolupráce s posudkovými lékaři, zvyšování finanční gramotnosti, předcházení bezdomovectví, sociální práci s osobami s chronickým průběhem onemocnění, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Fokus Labe, z.ú.

IČ poskytovatele

44226586

Kontaktní údaje na poskytovatele