Domov pro seniory Bukov, p.o., §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Průvodcovství
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2758028
 • Druh sociální služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Za Vozovnou 783,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 724537682
 • E-mail: muzikova@domovbukov.cz
 • Web: www.domovbukov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina služby Domov pro osoby se zdravotním postižením:

- dospělí 27-64 let

- mladší senioři 65-80 let

- starší senioři nad 80 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Bukov je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu zdravotního stavu nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby. Všechny služby poskytovat tak, aby uživatelé služeb DpS Bukov žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Cílem DpS Bukov je poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb, realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova a zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů. Cílem poskytované péče je vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí, snížit rizika sociálního vyloučení, podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami, podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů. Dále podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována a vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času.

3. Nabízené činnosti

Nabídka služeb Domova pro seniory Bukov:

- ubytování

- stravování

- zdravotní péče

- základní sociální poradenství

- praní, žehlení a mandlování

- úklid

- malování pokojové jednotky

 - doprovod do zdravotnického zařízení či na úřad

- nákupy ubytovaným uživatelům

- volnočasové aktivity a kulturní akce

 

4. Specifika služby

- bezbarierovost

- jednolůžkové pokoje

- většina pokojů s balkonem

- vybavení pokojové jednotky vlastním nábytkem

- vlastní hospodaření s financemi 

- atrium k využití volného času

- široké spektrum volnočasových aktivit

- pedikúra, kadeřnice

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

- ceník za poskytované služby je dostupný na webových stránkách www.domovbukov.cz v sekci Dokumenty

Fakultativní činnost

ANO

- ceník za fakultativní služby je dostupný na webových stránkách www.domovbukov.cz v příloze Domácí řád

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory Bukov, p.o.

IČ poskytovatele

44555661

Kontaktní údaje na poskytovatele