JURTA, o.p.s.., §43 - Podpora samostatného bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Info
 • Jídlo
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Chod domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení
 • mentálně postižení

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • dorost (16-18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9100031
 • Druh sociální služby: §43 - Podpora samostatného bydlení
 • Adresa: Dvořákova 3134,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420774775709
 • E-mail: zuzana.thurlova@jurta.cz
 • Web: www.jurta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Podpora samostatného bydlení je určena zejména  lidem se zdravotním znevýhodněním (s mentálním postižením), kteří přicházejí z ústavních zařízení nebo z tzv. rodinné péče, lidem s duševním onemocněním či kombinovaným postižením. 

Služba probíhá v přirozeném prostředí - ve vlastním bytě (člověk je vlastníkem, nájemcem či podnájemcem daného bytu).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba Podpora samostatného bydlení je zaměřená na  trénink dovedností potřebných pro soběstačné fungování v domácnosti a v běžném životě.

Je to moderní služba, ve které se lidé učí hospodařit s penězi, starat se o svou domácnost, navazovat vztahy se sousedy, vyjednat si potřebné na úřadě nebo třeba vařit dobré jídlo.

Cílem služby je nastavit podporu a trénink tak, aby se zdokonalil natolik, aby pak službu nepotřeboval a zvládal činnosti samostatně či s minimální podporou opatrovníka, rodiny a či přátel. Případně dle potřeby využil nárazově opět tuto či jinou sociální službu. 

3. Nabízené činnosti

Jedná se o činnosti, které jsou dány zákonem o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou.

Jde hlavně o podporu v upevnění a rozvoji různých dovedností, které vedou k co největší samostatnosti člověka v běžném životě.

Konkrétní činnosti a rozsah podpory si domlouvá zájemce o službu s pracovníkem.

4. Specifika služby

Služba je časově omezená na 2 roky. V odůvodněných případech je možné službu prodloužit až o 1-2 roky.

Cílem služby je nastavit podporu a trénink tak, aby se zdokonalil natolik, aby pak službu nepotřeboval a zvládal činnosti samostatně či s minimální podporou opatrovníka, rodiny a či přátel. Případně dle potřeby využil nárazově opět tuto či jinou sociální službu. 

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je částečně hrazená z příspěvku na péči. Pro lidi, kteří příspěvek nepobírají, je zdarma.

Účtuje se za jen za skutečně poskytnutou podporu ze strany služby ve výši 130,-Kč/ hod, ale jen do výše příspěvku.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

JURTA, o.p.s.

IČ poskytovatele

63778718

Kontaktní údaje na poskytovatele