Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., §50 - Domovy se zvláštním režimem

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2501932
 • Druh sociální služby: §50 - Domovy se zvláštním režimem
 • Adresa: V Klidu 3133,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 472775577
 • E-mail: reditel@ddst.cz
 • Web: www.ddst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby starší 45 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby závislé nebo léčící se ze závislosti na návykových látkách a/nebo osoby trpící psychózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov poskytuje pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální službu ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domovy se zvláštním režimem na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Do Domova nemohou být přijaty osoby závislé nebo léčící se ze závislosti na návykových látkách a/nebo osoby trpící psychózami.

Cíle sociální služby domov pro seniory pro aktuální rok jsou uvedeny na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce DOKUMENTY a položce CÍLE A VYHODNOCENÍ.

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Ubytování nabízíme v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím (umyvadlo a WC). Koupelny jsou společné, umístěné v každém patře. Z důvodu ochrany klientů, kteří jsou dezorientování především místem, je 1. patro stavebně odděleno od ostatních prostor Domova a odchod z tohoto patra je umožněn zadáním kódu na klávesnici. Stravování zajišťujeme formou 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), u nichž má klient na výběr ze 2 variant, a odpolední snídaně. Samozřejmostí je individuální nastavení diet klientů. Ošetřovatelská péče prováděná zdravotními sestrami je zajištěna 24 hodin každý den, stejně tak jako pečovatelská péče. Sociální pracovnice zajišťují základní sociální poradenství v pracovní dny. Nabízíme možnost registrovat se u některého ze 2 praktických lékařů, kteří do Domova dojíždí 1 krát týdně a využívat také zdravotních služeb diabetologa, kardiologa a psychiatra, kteří do Domova dojíždí 1 krát měsíčně. V rámci ubytování zajišťujeme praní ložního i osobního prádla, drobné opravy prádla a pravidelný úklid pokoje a ostatních prostor. Klienti mohou využít také nabídku aktivizačních činností a služby fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník poskytovaných služeb je uveden na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce CENÍK.

Fakultativní činnost

ANO

Ceník poskytovaných fakultativních služeb je uveden na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce CENÍK.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.

IČ poskytovatele

44555326

Kontaktní údaje na poskytovatele