Agentura Osmý den, o.p.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Info
 • Finance
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • mentálně postižení
 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení
 • sociální krize
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6514992
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Dvořákova 3134,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420774775709
 • E-mail: zuzana.thurlova@osmyden.cz
 • Web: www.osmyden.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby OSP jsou lidé ve věku od 16 roku do 80 let,  kteří se dostanou do obtížné situace a nedokáží ji řešit vlastními silami.  Jsou to zejména lidé s různým zdravotním postižením, lidé v krizi a mládež do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (např. z Dětských domovů, Výchovných ústavů).

Jedná o osoby s různým zdravotním postižením, sociální znevýhodněním, osoby v krizi, rodiny s dětmi, mládež z dětských domovů a těm, kteří potřebují podporu v oblastech poradenství tak, aby mohli řešit svou nepříznivou situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby odborné sociální poradenství Agentury Osmý den, o.p.s. je poskytnout rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na Děčínsku a Ústecku a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé situace.

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě těchto principů:

 • Princip bezplatnosti: Poradenství je zásadně bezplatné ve všech poskytovaných oblastech i úrovních.

 • Princip diskrétnosti: Veškeré informace, které se poradce dozví od klienta služby, včetně informace o tom, že klient poradnu navštívil nebude poradce předávat třetím osobám. Vyjma situace, kdy dostane výslovný souhlas klienta služby. Klient služby může v poradně vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

 • Princip nestrannosti: Poradenství je poskytováno všem lidem bez rozdílu (viz etický kodex poradce). Poradce poskytuje pomoc a rady poradce bez předpojatosti a zaujatosti, bez ovlivnění vlastními názory a přesvědčeními (např. náboženským, politickým.) 

 • Princip nezávislosti: Poradenství je klientům služby poskytováno nezávisle na státních nebo jiných organizacích, nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují.

3. Nabízené činnosti

Poradna -  Agentury Osmý den poskytuje lidem informace, rady, aktivní pomoc či asistenci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je charakteristická:

 • způsobem práce s klientem služby/se zájemcem o službu (např. podáváním informací tak, aby se klient služby mohl sám rozhodnout, jaké řešení využije a mohl nést zodpovědnost za své jednání);

 • zplnomocňováním klienta služby (např. posilováním samostatnosti, vedením k řešení problémů vlastními silami a schopnostmi);

 • komplexním přístupem ke klientovi služby a jeho situaci. 

Služba je poskytována ambulantně (na kontaktních místech Poradny v Děčíně a Ústí nad Labem) a v TERÉNU (na úřadech, ve městě, u soudu, aj.).

 

Poradenství je poskytována v několika oblastech poradenství 

Služba OSP nenahrazuje služby právníka. Neposkytuje  investiční poradenství, poskytování výpočtů (např. daně, poplatky, výše důchodů a dávek), poradenství v komerčních záležitostech, zastupování u soudu (jako náhrada advokáta), nedoporučuje konkrétní právníky. Dále neposkytuje materiální ani finanční pomoc. 

4. Specifika služby

Poradenství je poskytována v několika oblastech poradenství:

1. BYDLENÍ

2. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ALTERNATIVY

3. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

4. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST

5. PROBLEMATIKA ZADLUŽOVÁNÍ

6. RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY

7. SOCIÁLNÍ DÁVKY

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

9. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Kromě výše uvedených oblastí se specializujeme na problematiku svéprávnosti (např. navracení svéprávnosti, omezení, změna opatrovníka).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Pátek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy, 13:00 - 17:00 - Ústí nad Labem - ambulantní forma pro neobjednané
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Středa  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Pátek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy, 13:00 - 17:00 - Ústí nad Labem - ambulantní forma pro neobjednané
   Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
   Středa  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní forma dle domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Na kontaktním místě v Ústí jsou 2 schody u vchodu. 

Název poskytovatele

Agentura Osmý den, o.p.s

IČ poskytovatele

26667649

Kontaktní údaje na poskytovatele