Agentura Osmý den, o.p.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Finance
 • Jiná potřeba
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení
 • sociální krize
 • mentálně postižení
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • děti, mládež a rodina
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6514992
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Dvořákova 3134,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420774775709
 • E-mail: zuzana.thurlova@osmyden.cz
 • Web: www.osmyden.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby OSP jsou lidé ve věku od 16 roku do 80 let,  kteří se dostanou do obtížné situace a nedokáží ji řešit vlastními silami.  Jsou to zejména lidé s různým zdravotním postižením, lidé v krizi a mládež do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (např. z Dětských domovů, Výchovných ústavů).

Jedná o osoby s různým zdravotním postižením, sociální znevýhodněním, osoby v krizi, rodiny s dětmi, mládež z dětských domovů a těm, kteří potřebují podporu v oblastech poradenství tak, aby mohli řešit svou nepříznivou situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby odborné sociální poradenství Agentury Osmý den, o.p.s. je poskytnout rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na Děčínsku a Ústecku a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé situace.

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě těchto principů:

 • Princip bezplatnosti: Poradenství je zásadně bezplatné ve všech poskytovaných oblastech i úrovních.

 • Princip diskrétnosti: Veškeré informace, které se poradce dozví od klienta služby, včetně informace o tom, že klient poradnu navštívil nebude poradce předávat třetím osobám. Vyjma situace, kdy dostane výslovný souhlas klienta služby. Klient služby může v poradně vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

 • Princip nestrannosti: Poradenství je poskytováno všem lidem bez rozdílu (viz etický kodex poradce). Poradce poskytuje pomoc a rady poradce bez předpojatosti a zaujatosti, bez ovlivnění vlastními názory a přesvědčeními (např. náboženským, politickým.) 

 • Princip nezávislosti: Poradenství je klientům služby poskytováno nezávisle na státních nebo jiných organizacích, nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují.

3. Nabízené činnosti

Poradna -  Agentury Osmý den poskytuje lidem informace, rady, aktivní pomoc či asistenci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je charakteristická:

 • způsobem práce s klientem služby/se zájemcem o službu (např. podáváním informací tak, aby se klient služby mohl sám rozhodnout, jaké řešení využije a mohl nést zodpovědnost za své jednání);

 • zplnomocňováním klienta služby (např. posilováním samostatnosti, vedením k řešení problémů vlastními silami a schopnostmi);

 • komplexním přístupem ke klientovi služby a jeho situaci. 

Služba je poskytována ambulantně (na kontaktních místech Poradny v Děčíně a Ústí nad Labem) a v TERÉNU (na úřadech, ve městě, u soudu, aj.).

 

Poradenství je poskytována v několika oblastech poradenství 

Služba OSP nenahrazuje služby právníka. Neposkytuje  investiční poradenství, poskytování výpočtů (např. daně, poplatky, výše důchodů a dávek), poradenství v komerčních záležitostech, zastupování u soudu (jako náhrada advokáta), nedoporučuje konkrétní právníky. Dále neposkytuje materiální ani finanční pomoc. 

4. Specifika služby

Poradenství je poskytována v několika oblastech poradenství:

1. BYDLENÍ

2. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ A JEHO ALTERNATIVY

3. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

4. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST

5. PROBLEMATIKA ZADLUŽOVÁNÍ

6. RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY

7. SOCIÁLNÍ DÁVKY

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

9. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Kromě výše uvedených oblastí se specializujeme na problematiku svéprávnosti (např. navracení svéprávnosti, omezení, změna opatrovníka).

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Na kontaktním místě v Ústí jsou 2 schody u vchodu. 

Název poskytovatele

Agentura Osmý den, o.p.s

IČ poskytovatele

26667649

Kontaktní údaje na poskytovatele