Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., §49 - Domovy pro seniory

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2744287
 • Druh sociální služby: §49 - Domovy pro seniory
 • Adresa: V Klidu 3133,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 472775577
 • E-mail: reditel@ddst.cz
 • Web: www.ddst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám, které pro jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Vymezení věkové struktury se netýká osob, které měly ke dni 31. 12. 2018 uzavřenu smlouvu o poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor 4860158) a ke dni 01. 01. 2019 podepsaly smlouvu o poskytování sociální služby domovy pro seniory (identifikátor 2744287).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání sociální služby domov pro seniory:

Domov poskytuje pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domovy pro seniory na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Cíle sociální služby domov pro seniory pro aktuální rok jsou uvedeny na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce DOKUMENTY a položce CÍLE A VYHODNOCENÍ.

 

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Ubytování nabízíme v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím (umyvadlo a WC). Koupelny jsou společné, umístěné v každém patře. Stravování zajišťujeme formou 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), u nichž má klient na výběr ze 2 variant, a odpolední snídaně. Samozřejmostí je individuální nastavení diet klientů. Ošetřovatelská péče prováděná zdravotními sestrami je zajištěna 24 hodin každý den, stejně tak jako pečovatelská péče. Sociální pracovnice zajišťují základní sociální poradenství v pracovní dny. Nabízíme možnost registrovat se u některého ze 2 praktických lékařů, kteří do Domova dojíždí 1 krát týdně a využívat také zdravotních služeb diabetologa, kardiologa a psychiatra, kteří do Domova dojíždí 1 krát měsíčně. V rámci ubytování zajišťujeme praní ložního i osobního prádla, drobné opravy prádla a pravidelný úklid pokoje a ostatních prostor. Klienti mohou využít také nabídku aktivizačních činností a služby fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník poskytovaných služeb je uveden na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce CENÍK.

Fakultativní činnost

ANO

Ceník poskytovaných fakultativních služeb je uveden na stránkách Domova: www.ddst.cz v záložce CENÍK.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.

IČ poskytovatele

44555326

Kontaktní údaje na poskytovatele