Pečovatelská služba OPORA, §40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Péče o blízké
 • Chod domácnosti
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení
 • senioři
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4302274
 • Druh sociální služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Velká Hradební 484,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 608166311
 • E-mail: opora@opora-os.cz
 • Web: www.opora-os.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší senioři (80 let a více)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • dospělí (27 -64 let)
 • mladší dospělí (19 -26 let)

Převládající cílovou skupinu služby tvoří mladší a starší senioři, kteří pobírají příspěvek na péči.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.

Cíl služby

Hlavním cílem pečovatelských služeb je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit jim zůstat ve svých domovech – ve svém přirozeném prostředí a blízkosti rodiny a přátel.

3. Nabízené činnosti

V rámci pečovatelské služby nabízíme uživatelům tento rozsah činností:

1.     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3.    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě a podávání stravy přiměřené době poskytování služby
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

4.   pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při velkém úklidu

5.   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poskytování služeb je zpoplatněno částkou 110 -130 Kč za hodinu poskytovaných služeb. Aktuální ceník poskytovaných služeb je ke stažení na adrese:https://www.opora-os.cz/cenik-sluzeb/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

OPORA

IČ poskytovatele

63154935

Kontaktní údaje na poskytovatele