Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, §49 - Domovy pro seniory

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jiná potřeba

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6890540
 • Druh sociální služby: §49 - Domovy pro seniory
 • Adresa: Šrámkova 3305,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 472 772 902
 • E-mail: info@dd-dobetice.cz
 • Web: www.dd-dobetice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba: Domov pro seniory

 1. Dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění  se v Domově poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 60 - 80 let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jde o klienty, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma, ani s pomocí rodiny či ambulantními sociálními službami, včetně klientů imobilních.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Poslání Domova pro poskytovanou službu Domov pro seniory

 1. Naším posláním je poskytovat služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného zdravotního stavu a potřebují určitou pomoc, podporu či plné zajištění svých základních potřeb v bezpečném a příjemném prostředí.
 2. Podporovat klienta, pokud to lze, v rozvoji jeho sociálních kontaktů.
 3. Poskytovat klientům ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla zaměřena na jejich individuální potřeby /sociální, psychické, biologické a duchovní/ a zajistit jim podporu, která umožní zachovat co nejdéle jejich soběstačnost a tím zabránit jejich sociálnímu vyloučení.
 4. Respektovat svobodnou vůli klientů ve výběru aktivit, v jejich rozhodnutí, ale také je co nejvíce motivovat k aktivizačním činnostem.

CÍLE DOMOVA

Cíle Domova pro poskytovanou službu Domov pro seniory

Snažíme se:

1.  Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb klientů.

2. Podporovat klienty v prožívání samostatného života a udržování soběstačnosti, rozvíjet a respektovat citový život klientů a umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy.

3. Snižovat následky nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali.

4.Podporovat právo klientů podílet se na plánování a průběhu sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.

5. Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů formou jejich účasti na aktivitách podporujících orientaci, pohyb apod.

6. Rozvíjet spolupráci s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami.

7. Zapojovat se do nových přístupů péče o klienty služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova.

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Seniorům nabízíme stálou ošetřovatelskou a sociální péči, kterou zajišťují sestry, POP. Dochází k nám lékaři - externí/všeobecný, psychiatr, kardiolog, diabetolog /. Stravování 3x denně. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím i úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Lze si domluvit individuální dietu. Některé dny mají klienti možnost vybrat si oběd ze dvou druhů jídel, stejně tak platí výběr ze dvou jídel u večeří 4 x týdně. Dále zajišťujeme praní prádla ložního a osobního,drobné opravy prádla, pravidelný úklid pokoje a ostatních prostor. Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství a další služby. Probíhá pravidelná každodenní aktivizace seniorů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory je v souladu s vyhláškou 505/ 2006 Sb. a činí

a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

2. 75 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov pro seniory Dobětice, p.o.

IČ poskytovatele

44555407

Kontaktní údaje na poskytovatele