Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem, Aktivita - agentura práce

Služba naplňuje potřebu:
 • Zaměstnání
 • Psychická podpora

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • mentálně postižení
 • zdravotně postižení
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určená osobám se zdravotním postižením, kteří mají přiznaný statut osoby zdravotně znevýhodněné nebo invalidní důchod. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pracovní rehabilitace je dostupná, kvalitní a bezplatná podpora lidem se zdravotním postižením na cestě za novou pracovní kariérou. Pomocí individuálních nebo skupinových programů pracujeme na osobním růstu, nalezení ztracené sebedůvěry a spokojenosti našich klientů. Zároveň pomáháme zaměstnavatelům bořit bariéry výběrem vhodných, k práci motivovaných zaměstnanců. Prioritou je aktivní spolupráce vedoucí k dlouhodobému setrvání našich klientů u spolehlivého zaměstnavatele.

Cíle služby:

 • zprostředkování zaměstnání, poskytování informací zejména o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech
 • udržení nebo posílení schopností a dovedností uživatele služby vedoucí k jeho větší samostatnosti a nezávislosti při vyhledávání a udržení si pracovního místa
 • poskytnutí informací ve využití dalších možných návazných služeb (např. sociální služby v SA, poradenské programy, služby v ostatních organizacích)

 

3. Nabízené činnosti

Programová náplň:

 • vyhledávání zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením, kteří se o práci uchází
 • zprostředkování zaměstnání formou individuálních konzultací
 • kariérní poradenství (podpora při ujasnění představy o zaměstnání, konzultace o vhodnosti jednotlivých pracovních míst s ohledem na typ postižení, možnosti a dovednosti)
 • poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, poskytování informací o vytipovaných pracovních místech
 • poradenství týkající se pracovně právní oblasti zákoníku práce (pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele) a zákona o zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace, evidence na úřadu práce)
 • vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
 • poradenství zaměstnavatelům s vytvořením nebo uvolněním pracovních míst pro OZP
 • informování zaměstnavatelů o jednotlivých typech zdravotního postižení v souvislosti s úpravou pracoviště nebo pracovního místa
 • doporučení čerpání dalších návazných služeb (např. sociální služby) a zprostředkování kontaktu na ně

4. Specifika služby

V rámci pracovní rehabilitace máme síť zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na volném trhu práce. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
   Úterý  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
   Středa  :  8:00-16:00  -  8:00 až 12:00; 13:00 až 16:00 po předchozí dohodě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby poskytujeme v bezbariérové konzultační místnosti a také v bezbariérové učebně, které se nacházejí v přízemí. Bezbariérový přístup je umožněn bočním vchodem, ke kterému lze přijet autem skrze žlutá vrata. U proskleněných dveří se nachází zvonek na recepci. Další konzultační místnost je v 1. patře.

Název poskytovatele

Sociální agentura, o.p. s.

IČ poskytovatele

26540495

Kontaktní údaje na poskytovatele