Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Finance
 • Chod domácnosti
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Bydlení
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • mentálně postižení

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9553549
 • Druh sociální služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Svojsíkova 2733,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 723 360 768
 • E-mail: uspterasa@volny.cz
 • Web: www.dozp-ul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).

 

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (dle MKN-10 jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti),
 • vzhledem k tomu, že některé budovy nejsou bezbariérové, poskytujeme služby omezenému počtu osob se sníženou pohyblivostí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

V rámci pobytové služby poskytovat osobám s mentálním postižením bydlení v domácnostech, začleňovat je v co největší míře do společnosti a poskytovat jim potřebnou míru podpory a pomoci tak, aby mohly žít, s ohledem na jejich individuální schopnosti a potřeby, co nejběžnějším způsobem života.

Cíle služby

 1. Osvojit, rozvíjet a upevnit praktické dovednosti klientů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti
 2. Začlenit osoby s mentálním postižením do společnosti a podpořit je v co nejběžnějším způsobu života
 3. Zajistit důstojný a spokojený život osob s mentálním postižením
 4. V zájmu osoby s mentálním postižením rozvíjet spolupráci s jinými organizacemi

 

 

3. Nabízené činnosti

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy                                                                                                   
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí
 9. Základní ošetřovatelská péče
 10. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně za poskytované služby - http://www.dozp-ul.cz/ST_cenik.html

Fakultativní činnost

ANO

fakultativní služba - doprava pro klienta za úhradu 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jedna bezbariérová domácnost

Název poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75149541

Kontaktní údaje na poskytovatele