Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Zaměstnání
 • Finance
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • sociální krize

Věkové skupiny

 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4095789
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Prokopa Diviše 1605,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475216504
 • E-mail: poradna.ul@centrum.cz
 • Web: https://poradna-unl.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Jedná se o osoby od 7 let věku, bez ohledu na stav, pohlaví, společenské postavení, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, náboženské přesvědčení apod. Klienti vyhledávají službu dobrovolně, ale může jim být i nařízená návštěva sociálním odborem, soudem nebo PMS ČR. Jedná se zejména o:

 • Oběti domácího násilí a trestné činnosti
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Senioři

Jedná se o osoby, které jsou v obtížné životní situaci v osobních, partnerských nebo rodinných vztazích.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci manželské a rodinné poradny. Organizace poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství. Poradna působí v oblastech harmonizace a posilování rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Klienti jsou pracovníky motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v klientské roli nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale naopak je posilováno jejich sociální začleňování. Posláním poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných situací a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.

Jedním z hlavních cílů našeho zařízení je pomoci se sociálním začleňováním osob, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, narušující jejich sociální fungování ve společnosti. Dalším z cílů organizace je posílit partnerské, rodinné a mezilidské vztahy u osob, které potřebují v těchto oblastech odbornou podporu. Jako formální instituce být sociální oporou, avšak po nezbytně důležitou dobu. Dát klientovi, chce-li, prostor k zmocnění pro řešení svých problémů/potíží/úskalí. Cíle vychází z poslání, specifických potřeb klientů a potřeby rozvíjet naše služby. Cíle rozdělujeme dále na cíle rozvojové, které jsou obecnějšího rázu a jsou dlouhodobé, trvající více než jeden rok (sem řadíme i výše citované cíle). Vedle těchto cílů máme cíle aktuální, které jsou konkrétní a na období zhruba jednoho roku. Cíle aktuální se zpravidla stanovují na počátku kalendářního roku s ohledem na potřeby klientů, organizace a její rozpočet. U každého cíle je určen důvod jeho vzniku, způsob jeho naplnění a termín jeho kontroly čili zda cíl byl naplněn po stránce kvantitativní a kvalitativní. Průběžná kontrola naplněnosti cíle je uskutečňována v rámci porady. 

3. Nabízené činnosti

 • Manželské a rodinné poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Rodinná terapie
 • Právní poradenství
 • Sociálně-právní poradenství
 • Arteterapie, psychoterapie

Těžiště činnosti spočívá v konzultacích s rodinou, párem či jednotlivcem. Od října 2015 nabízí klientům i skupinová sezení se zaměřením na manželské a rodinné potíže, problémy.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně kvalifikovanými odbornými pracovníky a to v rozsahu daném jejich profesní specializací a odbornou způsobilostí.

4. Specifika služby

Zprostředkováváme  kontakt se společenským prostředím (podporujeme a pomáháme s jeho rozvojem, též pomáháme se zkvalitňováním sociální opory – rodina, přátelé, dále s jinými službami, a to např. i se zdravotnickými, pedagogickými). Podporujeme znovu/zapojení klienta do jeho přirozené komunity.

Realizujeme odborné služby, které mají hlavní přístupy vycházející z psychologických, sociálních, právních a pedagogických věd. Poradenské a terapeutické aktivity, které pomáhají klientovi nacházející se v nepříznivé vztahové, osobní či rodinné situaci, jež narušuje jeho sociální fungování. Důležité je posílit partnerské, rodinné a mezilidské vztahy u osob, které potřebují v těchto oblastech odbornou podporu. Jako formální instituce jsme sociální oporou, avšak po nezbytně nutnou dobu. Dát klientovi, chce-li, prostor k zmocnění v řešení svých problémů/potíží/úskalí.

Jsme oporou při vyřizování, pro klienty náročnějších, sociálně právních úkonů. Například pomáháme s využitím pomoci v rámci sociálního systému (sociální dávky, jiné sociální služby). Pomáháme s řešením některých formalit, které jsou spojené s rozvodovým řízením či s péčí o děti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  12.00 -13.00 polední přestávka (16:30 - 20:00 pro předem objednané)
   Pátek  :  8:00-13:00  -  13:00 - 20:00 pro předem objednané
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  12.00 -13.00 polední přestávka (16:30 - 20:00 pro předem objednané)
   Úterý  :  8:00-16:00  -  12.00 -13.00 polední přestávka (16:30 - 20:00 pro předem objednané)
   Středa  :  8:00-16:00  -  12.00 -13.00 polední přestávka (16:30 - 20:00 pro předem objednané)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

IČ poskytovatele

26670763

Kontaktní údaje na poskytovatele