Spirála-odborné sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina
 • sociální krize

Věkové skupiny

 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zdravá rodina (Rodinná poradna): Zejména rodiny, které zažily nebo zažívají náročnou životní situaci, která negativně ovlivňuje všechny členy rodiny. Pro ty, kteří potřebují pomoc a podporu s hledáním nové životní cesty.

Právo na vaší straně (právní poradna): pro osoby, které řeší krizovou situaci a nemohou si dovolit využít služeb placeného právního poradce. Jedná se o osoby, které řeší rozvodovou, majetkovou, bytovou, dluhovou nebo trestně právní situaci či na nich bylo spácháno bezpráví nebo mají potíže v zaměstnání či o něj přišly.

Internetová poradna: osoby, které se ocitají v krizových nebo obtížných životních situacích a dávají přednost písemné komunikaci. Může nás kontaktovat kdokoliv, kdo se do krizové situace dostane.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním služby je poskytování sociální služby orientované na pomoc lidem, kteří se nacházejí v různě těžkých situacích a o službu sami projeví zájem.

Zaměřuje se na poskytnutí poradenství reagujícího individuálně na potřeby uživatele. Cílem je předat uživateli dostatečné množství informací k zorientování se v dané situaci, nabídnout kroky vedoucí k řešení blízké budoucnosti, podpořit uživatele v uplatnění svých práv.

Služba poskytuje prostor pro práci s prožívanými emocemi a provází uživatele náročným životním obdobím. Podporuje v mobilizaci vlastních sil uživatele, snaží se o stabilizaci aktuálního emočního prožívání. Nabízí kroky vedoucí k řešení blízké budoucnosti. Přístupem respektujícím uživatele tak umožňuje svobodně rozhodovat o dalším způsobu jejich života, zodpovědnosti za své činy, zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, podporuje kompetence a tím snižuje závislost na poskytované službě.

Pomáhá klientům opětovné se zapojit do ekonomického, sociálního i společenského života a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Napomáhá k prevenci a ke snížení dopadů sociálního vyloučení. Poskytovaná služba je bezpečná, odborná, zachovávající lidskou důstojnost.

 

Cíl služby

Cílem odborného sociálně právního poradenství je najít společně s uživatelem služby řešení jeho tíživé situace a integrovat uživatele zpět do společnosti a na trh práce, zaměřit se na snižování zadluženosti obyvatel, nabídnout pomoc osobám, které přicházejí o bydlení, zaměstnání, finance  a další majetek v důsledku své socioekonomické situace (fatálních dopadů podceňování důsledků nevýhodně uzavřených smluv)...

 • poskytuje uživateli možnost ventilace emočního prožívání náročné životní situace
 • sdělení akutních a aktuálních potřeb
 • podporu v kompetencích a dovednostech řešit svou aktuální situaci
 • zachování stávající soběstačnosti uživatele
 • získání náhledu na situaci
 • poskytnutí potřebných informací pro kladný posun
 • rozvíjení schopnosti uživatelů služeb vést kvalitní život
 • prevence prohlubování tíživé situace a psychické nepohody uživatelů
 • snížení dopadu situace uživatelů služeb na společnost (prevence rozvoje vzniku psychopatologických jevů, zkratkovitého jednání, zadlužování se, páchání trestné činnosti, eliminaci důsledků duševního onemocnění atp.)

3. Nabízené činnosti

Zdravá rodina (Rodinná poradna): Nabízíme vám podporu při komunikaci s ostatními členy rodiny. Každý z vás získá bezpečný prostor pro vyjádření svých pocitů, názorů a potřeb. Naučíte se, jak předcházet konfliktům a pracovat s pravidly a osobními hranicemi. Podpoříme vaše rodičovské kompetence a ukážeme vám, jak získat autoritu u dětí. Pomůžeme vám, rodičům, sladit styl výchovy, a tak předcházet komplikovaným vztahovým situacím.

 

Právo na vaší straně (právní poradna):

 • Pomůžeme Vám zorientovat se ve vaší obtížné situaci a podáme Vám právní rady.
 • Sestavíme jasné kroky, které je nutné udělat, aby bylo možné tuto situaci řešit.
 • Pomůže vám pochopit příčinu problému a povedeme vás k řešení situace.
 • Poskytneme rady, jak sepsat návrhy právních podání, poradíme vám postupy a formulace, které můžete při podání právního návrhu použít.
 • S sebou si vezměte veškeré dokumenty, které se týkají Vaší situace, kterou chcete s právní poradkyní řešit.

 

Internetová poradna: Nejprve obdržíte emailem automatickou odpověď, , že jsme Váš dotaz obdrželi. Maximálně do 5 pracovních dnů Vám náš krizový pracovník odpoví, a to pouze na emailovou adresu, ze které dotaz přišel. Telefonicky ani jiným způsobem Vás zpět kontaktovat nemůžeme.

4. Specifika služby

Jakých zásad se při spolupráci držíme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.

Zdravá rodina (Rodinná poradna): Do služby se mohu objednat na Lince pomoci 475 603 390, při osobním kontaktu nebo v intervenčním centru. Služba je poskytována vždy v pondělí od 13 do 18 hod.

Právo na vaší straně (právní poradna): Do služby se lze objednat na Lince pomoci 475 603 390, při osobním kontaktu nebo v intervenčním centru. Služba probíhá každou středu od 10.00 do 16.00 hodin ve Spirále, na základě předchozího objednání.

Internetová poradna: Kontaktovat nás můžete na webových stránkách www.pirala-ul.cz v panelu s názvem Internetové poradenství nebo emailem na adresu: mail@spirala-ul.cz.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  14:00-18:00
   Pondělí  :  13:00-18:00
   Středa  :  10:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

IČ poskytovatele

68954221

Kontaktní údaje na poskytovatele