Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5373127
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Velká Hradební 619,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475 216 536
 • E-mail: usti@p-p-i.cz
 • Web: www.p-p-i.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou migranti a azylanti dlouhodobě usazeni na území města Ústí nad Labem. Jednu část cílové skupiny tvoří osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR, dle zákona 325/ 1999 Sb., O azylu. Druhou část cílové skupiny tvoří cizinci dlouhodbě a trvale žijící na v ČR. Mají udělené vízum nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt v režimu zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem je integrace cizinců do majoritní společnosti. Hlavními aktivitami služby jsou sociální a právní poradenství. Dlouhodobým cílem realizace těchto služeb je podpora cizinců při jejich integraci do české společnosti na lokální úrovni, tj. území statutárního města Ústí nad Labem a jeho spádového území. Pomoc při integraci je klientům poskytována individuálně, především se týká poradenské činnosti při jejich postupném začleňování do neformálních struktur a orientace ve formálních strukturách společnosti.

Dalšími a dílčími cíli je přispět k formování občanské interkulturní společnosti. Eliminovat rasistické a xenofobní nálady ve společnosti prostřednictvím zvyšování obecné informovanosti veřejnosti o cizinecké problematice a principech vzájemného soužití, včetně specifik cizinců žijících v Ústí nad Labem.

3. Nabízené činnosti

1) Sociální poradenství - jedná se o kontinuální aktivitu, během níž je poskytováno poradenství v závislosti na konkrétní potřebě a situaci klienta. Poskytování informací - o právech a povinnostech legálně žijících cizinců na území ČR. Konzultování psychosociálních obtíží - při problémové adaptaci na české podmínky. Asistence - doprovody na jednání s úřady a dalšími institucemi,příp. jen zprostředkování osobních jednání či nácviky na jednání (průběh pohovoru apod.). V určitých situacích může být i klient zastupován sociálním pracovníkem.

2) Právní poradenství - vyškolený právník poskytuje klientům odborné konzultace v oblasti cizineckého, občanského, pracovního a rodinného práva.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:30-17:00
   Pátek  :  8:30-15:00  -  Vyhrazeno pro administrativní úkony, urgentní případy a předem objednané klienty.
   Pondělí  :  8:30-18:00
   Úterý  :  8:30-17:00
   Středa  :  8:30-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradna pro integraci, z.ú.

IČ poskytovatele

67362621

Kontaktní údaje na poskytovatele