Domácí hospicová péče OPORA, §44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Péče o blízké
 • Chod domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • dlouhodobě duševně nemocní
 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3964750
 • Druh sociální služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Velká Hradební 484,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 60816631
 • E-mail: opora@opora-os.cz
 • Web: www.opora-os.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby tvoří:

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižení

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší senioři (80 let a více)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • dospělí (27 -64 let)
 • mladší dospělí (19 -26 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby
Posláním je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních odlehčovacích služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.
Cíl služby
Hlavním cílem odlehčovacích služeb je zajišťovat cílové skupině občanů možnost setrvání v jejich přirozeném prostředí – ve svých domovech, na které jsou zvyklí a umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

3. Nabízené činnosti

V rámci odlehčovacích služeb nabízíme uživatelům tyto činnosti:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

5. sociálně terapeutické činnosti

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4. Specifika služby

Služba je poskytována v průběhu celého týdne včetně víkendů a státních svátků.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poskytované služby jsou zpoplatněny částkou 110 - 130 Kč za hodinu poskytnutých služeb. Aktuální ceník služeb je ke stažení na adrese: https://www.opora-os.cz/cenik-sluzeb/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

OPORA

IČ poskytovatele

63154935

Kontaktní údaje na poskytovatele