Bateau, §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Řešení konfliktů
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Volný čas
 • Psychická podpora
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti, mládež a rodina

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6765091
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Vaníčkova 902,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 731 172 025
 • E-mail: bateau@bateau.cz
 • Web: www.bateau.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

rodiny s dětmi v krizi a náhradní rodiny (Naše služby poskytujeme rodičům a pečovatelům dítěte, dětem, dospívajícím a mladým dospělým)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Bateau je podílet se svou činností na pomoci rodinám v krizi, včetně rodin náhradních: prostřednictvím psychologického a speciálně pedagogického poradenství, sociálně terapeutických činností aj. aktivit zlepšit sociální situaci dítěte a ostatních členů rodiny, dopomoci zlepšit kvalitu jejich života, či alespoň zamezit prohlubování kritické sociální situace/náročné životní situace. V rámci sociálně-právní ochrany dětí je posláním poskytovat odbornou pomoc a podporu ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte. Bateau svou činností přispívá k naplňování práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí.

3. Nabízené činnosti

S jakými obtížemi se na náš můžete obrátit?

 • Náročná rozvodová či rozchodová situace,
 • konfliktní porozvodové uspořádání,
 • řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • náročná rodinná situace,
 • osobní potíže dítěte (např. obtíže v navazování vrstevnických vztahů, emoční obtíže),
 • traumatické a krizové zkušenosti dítěte (ztráta blízké osoby, náhradní rodinná péče),
 • obtíže s adaptací dítěte na změny (rozvod, změna školy, stěhování), aj.

 

4. Specifika služby

Služba je vysoce žádána pro svou komplexnost a odbornost: disponuje psychology, speciálními pedagogy, mediátorem, rodinnými terapeuty a širokým spektrem nástrojů a technik zkvalitňující poradenský a podpůrný proces, zejm. s ohledem na potřeby a ochranu deprivovaných a traumatizovaných dětí. Odpovědně akcentujeme maximální účinnost využití finančních prostředků (zcela naplněná klientská kapacita a naplňování náročných, kombinovaných zakázek).   

Podporujeme rodiny i ve výrazných konfliktech v porozchodovém uspořádání. V rámci doprovázení pěstounů, kteří mají s pověřenou osobou Bateau sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče poskytujeme nadstandardní psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem s multičetnými vývojovými traumaty.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-14:00  -  dále pro objednané klienty
   Pondělí  :  8:00-14:00  -  dále pro objednané klienty
   Čtvrtek  :  8:00-14:00  -  dále pro objednané klienty
   Úterý  :  8:00-14:00  -  dále pro objednané klienty
   Pátek  :  8:00-14:00  -  dále pro objednané klienty
   Sobota  :  8:00-19:00  -  pouze pro objednané klienty
   Neděle  :  8:00-19:00  -  pouze pro pro objednané klienty
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Odborné sociální poradenství, doprovázení pěstounských rodin

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Fakultativní činnost

NE

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

schodiště

bez výtahu

Název poskytovatele

Bateau z.s.

IČ poskytovatele

1507311

Kontaktní údaje na poskytovatele