Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, §46 - Denní stacionáře

Služba naplňuje potřebu:
 • Jídlo
 • Zajištění bezpečí
 • Info
 • Volný čas
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • mentálně postižení

Věkové skupiny

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1201084
 • Druh sociální služby: §46 - Denní stacionáře
 • Adresa: Svojsíkova 2733,40011 Ústí nad Labem
 • Telefon: 47 277 12 04
 • E-mail: uspterasa@volny.cz
 • Web: www.dozp-ul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám ve věku 3 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití (dle MKN-10 jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, schizofrenie, poruchy osobnosti),

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

V rámci ambulantní služby poskytovat osobám s mentálním postižením potřebnou míru podpory a pomoci při udržování sociálních vztahů, nácviku dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení individuálních možností osob.

Cíle služby

 1. Osvojit, rozvíjet a upevnit praktické dovednosti klientů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti
 2. Začlenit osoby s mentálním postižením do společnosti a podpořit je v co nejběžnějším způsobu života
 3. Umožnit rodinám pečujícím o osobu s mentálním postižením pracovní a společenské uplatnění

3. Nabízené činnosti

 1. Poskytnutí stravy                                                                                                   
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Služba denní stacionář je z rozhodnutí zřizovatele poskytována pouze stávajícím uživatelům služby a poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby. Další ustanovení této směrnice budou používána pouze v případě, že dojde k jinému rozhodnutí nadřízeného orgánu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  6:00-16:30
   Pátek  :  6:00-16:30
   Pondělí  :  6:00-16:30
   Úterý  :  6:00-16:30
   Středa  :  6:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně za poskytované služby - http://www.dozp-ul.cz/ST_cenik.html

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75149541

Kontaktní údaje na poskytovatele