Ústecký Arcus z.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Psychická podpora
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Zaměstnání
 • Péče o blízké

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • zdravotně postižení

Věkové skupiny

 • starší senioři (nad 80 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5571181
 • Druh sociální služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Dvořákova 3134,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: 475211513, 602383086
 • E-mail: uarcus@tiscali.cz
 • Web: www.arcus-ul.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odborné sociální poradenství  je určeno pro uživatele sociální služby s onkologickým onemocněním a jejich blízké. Pomáhá lidem s onkologickým onemocněním k návratu do plnohodnotného života a uspokojování jejich potřeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším cílem je posílit schpnost onkologických pacientů vést samostatný život a přivést je k plné zodpovědnosti při rozhodování o svém životě. Zároveň chápeme onkologické onemocnění komplexně a poskytujeme pomoc nejen onkologickým pacientům ale i jejich rodinným příslušníkům a tím chceme zachovat nejvyšší kvalitu a důstojnost života s možností udržet kontakt s přirozeným prostředím. Působíme i preventivně informujeme a seznamujeme širokou veřejnost s touto problematikou (screening, prevence a osvěta).   

3. Nabízené činnosti

Obsahem je poskytování sociální služby - odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

4. Specifika služby

- možnost předání informativních brožur, týkajících se různých typů onemocnění

- možnost zapůjčení přístroje Lymfoven 

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Odborné přednášky na setkávání uživatelů služby, při lymfatickém otoku možnost cvičení a plavání s fyzioterapeutem, účast na arteterapii v Hobby klubu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Ústecký Arcus z.s.

IČ poskytovatele

44553374

Kontaktní údaje na poskytovatele