Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L., §67 - Sociálně terapeutické dílny

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění bezpečí
 • Jiná potřeba
 • Info
 • Volný čas
 • Psychická podpora
 • Řešení konfliktů
 • Jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostmi
 • dlouhodobě duševně nemocní

Věkové skupiny

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním onemocněním.

Věková struktura osob je 19 - nad 80 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smysl služby poskytovat ambulantní službuosobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Posláním je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílem je co největší rozvinutí dosud zachovalých pracovních návyků, jejich udržení, rozvíjení.

3. Nabízené činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

4. Specifika služby

Vytváření a upevňování sociálních návyků, podpora samostatnosti, právo na přiměřené riziko, individuální přístup.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  9:00-15:00
   Čtvrtek  :  9:00-15:00
   Pátek  :  9:00-15:00
   Pondělí  :  9:00-15:00
   Úterý  :  9:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Ambulantní služba je bariérová.

Název poskytovatele

Charita Česká Kamenice

IČ poskytovatele

70818134

Kontaktní údaje na poskytovatele