Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • dorost (16-18 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • starší děti (11-15- let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9617580
 • Druh sociální služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Velká Hradební 619,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: Mgr. Petra Viktora
 • E-mail: usti@p-p-i.cz
 • Web: www.p-p-i.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny cizinců,které mají v ČR legální pobyt a žijí na území města Ústí nad Labem. Jednu část cílové skupiny tvoří osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR, dle zákona 325/ 1999 Sb., O azylu. Druhou část cílové skupiny tvoří cizinci dlouhodbě a trvale žijící na v ČR. Mají udělené vízum nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt v režimu zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem služby je s rodinami řešit jejich sociální situaci pomocí přímé práce a tím předcházet možným negativním sociálním dopadům, které by ve výjimečných případech mohly vést až k nežádoucí sociální exkluzi některých rodin. Snahou této služby je tak zvané sociální  fungování klientů, které je v současnosti považováno za velmi důležité proto, aby byly co nejpřirozenější cestou vytvořeny schopnosti klienta řešit samostatně své problémy v rámci jeho sociálního prostředí.

3. Nabízené činnosti

V rámci služby pracujeme s rodinami komplexně v rámci 3 okruhů činností:

 1. Sociální poradenství
 2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 3. Poskytování informací

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradna pro integraci, z.ú.

IČ poskytovatele

67362621

Kontaktní údaje na poskytovatele