Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Info

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15- let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9617580
 • Druh sociální služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Velká Hradební 619,40001 Ústí nad Labem
 • Telefon: Mgr. Petra Viktora
 • E-mail: usti@p-p-i.cz
 • Web: www.p-p-i.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny cizinců,které mají v ČR legální pobyt a žijí na území města Ústí nad Labem. Jednu část cílové skupiny tvoří osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR, dle zákona 325/ 1999 Sb., O azylu. Druhou část cílové skupiny tvoří cizinci dlouhodbě a trvale žijící na v ČR. Mají udělené vízum nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt v režimu zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem služby je s rodinami řešit jejich sociální situaci pomocí přímé práce a tím předcházet možným negativním sociálním dopadům, které by ve výjimečných případech mohly vést až k nežádoucí sociální exkluzi některých rodin. Snahou této služby je tak zvané sociální  fungování klientů, které je v současnosti považováno za velmi důležité proto, aby byly co nejpřirozenější cestou vytvořeny schopnosti klienta řešit samostatně své problémy v rámci jeho sociálního prostředí.

3. Nabízené činnosti

V rámci služby pracujeme s rodinami komplexně v rámci 3 okruhů činností:

 1. Sociální poradenství
 2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 3. Poskytování informací

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  00:00-00:00
   Pondělí  :  00:00-00:00
   Čtvrtek  :  00:00-00:00
   Úterý  :  13:00-16:00
   Pátek  :  13:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  09:00-14:00
   Pondělí  :  13:00-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-17:00
   Úterý  :  00:00-00:00
   Pátek  :  00:00-00:00  -  Vyhrazeno pro administrativní úkony, urgentní případy a terénní výjezdy.
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Poradna pro integraci, z.ú.

IČ poskytovatele

67362621

Kontaktní údaje na poskytovatele