Přehled vyhledaných služeb

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: agentura práce

Člověk v tísni, o.p.s., Předškolní klub Stromeček

  • Druh služby: rodinná, mateřská centra

Centrum pro rodinu Ovečka

  • Druh služby: rodinná, mateřská centra

Člověk v tísni, o.p.s. předškolní klub Stonožka

  • Druh služby: rodinná, mateřská centra

Dobrovolnické mentoringové programy - Dobrovolnické centrum, z.s.

  • Druh služby: Volnočasové aktivity

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: Vzdělávání zdravotně postižených

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství