Přehled vyhledaných služeb

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: agentura práce

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: Vzdělávání zdravotně postižených

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Ústecký Arcus z.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

odlehčovací služby

  • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

  • Druh služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením