Přehled vyhledaných služeb

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna Prosapia

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Bateau

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §39 - Osobní asistence

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení

odlehčovací služby

  • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

  • Druh služby: §45 - Centra denních služeb