Přehled vyhledaných služeb

Centrum pro rodinu Ovečka

 • Druh služby: rodinná, mateřská centra
 • Ambulantní:

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

 • Druh služby: Vzdělávání zdravotně postižených
 • Ambulantní:

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Agentura Osmý den, o.p.s.

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Fokus Labe - Ústí nad Labem

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

 • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení
 • Terénní:

odlehčovací služby

 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Pobytová: