Přehled vyhledaných služeb

Centrum pro rodinu Ovečka

  • Druh služby: rodinná, mateřská centra

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: Vzdělávání zdravotně postižených

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Fokus Labe - Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Agentura Osmý den, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení

odlehčovací služby

  • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby