Přehled vyhledaných služeb

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §39 - Osobní asistence

odlehčovací služby

  • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby

Domov pro seniory Bukov, p.o.

  • Druh služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro seniory

  • Druh služby: §49 - Domovy pro seniory

Domov pro seniory Bukov, p.o.

  • Druh služby: §49 - Domovy pro seniory

Azylový dům pro matky s dětmi

  • Druh služby: §57 - Azylové domy

DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé

  • Druh služby: §59 - Kontaktní centra

Návrat dítěte do rodiny (Ústí)

  • Druh služby: §65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi