Přehled vyhledaných služeb

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna Prosapia

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Fokus Labe - Ústí nad Labem

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Bateau

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Spirála-odborné sociální poradenství

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení