Přehled vyhledaných služeb

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Pečovatelská služba OPORA

 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Terénní:

JURTA, o.p.s..

 • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení
 • Terénní:

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

 • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení
 • Terénní:

odlehčovací služby

 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Pobytová:

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

 • Druh služby: §45 - Centra denních služeb
 • Ambulantní:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

 • Druh služby: §46 - Denní stacionáře
 • Ambulantní:

Domov pro seniory Bukov, p.o.

 • Druh služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Pobytová:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

 • Druh služby: §48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Pobytová: