Přehled vyhledaných služeb

DRUG - OUT Klub - Ambulantní adiktologické služby

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

DRUG-OUT Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §43 - Podpora samostatného bydlení

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §51 - Chráněné bydlení

DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé

  • Druh služby: §59 - Kontaktní centra

Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L.

  • Druh služby: §67 - Sociálně terapeutické dílny

DRUG - OUT Klub - Terénní program

  • Druh služby: §69 - Terénní programy