Přehled vyhledaných služeb

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Poradna Prosapia

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Agentura Osmý den, o.p.s.

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Spirála-odborné sociální poradenství

  • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství

Linka pomoci

  • Druh služby: §55 - Telefonická krizová pomoc

Azylový dům Samaritán

  • Druh služby: §57 - Azylové domy

Azylový dům pro matky s dětmi

  • Druh služby: §57 - Azylové domy

Centrum krizové intervence

  • Druh služby: §60 - Krizová pomoc

Intervenční centrum, Ústecký kraj

  • Druh služby: §60a) - Intervenční centra

Centrum pomoci Samaritán

  • Druh služby: §61 - Nízkoprahová denní centra