Přehled vyhledaných služeb

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Poradna Prosapia

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Agentura Osmý den, o.p.s.

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Spirála-odborné sociální poradenství

 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Ambulantní:

Linka pomoci

 • Druh služby: §55 - Telefonická krizová pomoc
 • Terénní:

Azylový dům Samaritán

 • Druh služby: §57 - Azylové domy
 • Pobytová:

Azylový dům pro matky s dětmi

 • Druh služby: §57 - Azylové domy
 • Pobytová:

Centrum krizové intervence

 • Druh služby: §60 - Krizová pomoc
 • Ambulantní:

Intervenční centrum, Ústecký kraj

 • Druh služby: §60a) - Intervenční centra
 • Ambulantní:

Centrum pomoci Samaritán

 • Druh služby: §61 - Nízkoprahová denní centra
 • Ambulantní: